ข่าวคนพิการ

27 Jun 2018
เบี้ยยังชีพคนพิการ 800 บาทต่อเดือน ซื้ออะไรได้บ้าง ?
20 Aug 2017
ปิดท้าย Where Chill View Share ที่ ดอยปุย เชียงใหม่, น้ำพุร้อน สันกำแพง และ กาดกองต้า ลำปาง
18 Aug 2017
เที่ยวเลาะเหมืองแร่ ถ่านหินลิกไนต์ ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง กินแมงกุดจี่
16 Aug 2017
ขึ้นเหนือ เที่ยวลำปาง เที่ยวเชียงใหม่ ขึ้นเขา ชมพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุดอยสุเทพ แล้วย้อนหลับมา วาดสีชามตราไก่
09 Aug 2017
ข้ามจากสงขลา ไปฝั่งระยอง เที่ยวป่าชายเลน ขึ้นหอชมวิว เมืองอุตสาหกรรม มาบตาพุด ระยอง ที่ต้องบอกว่า... "ให้แม่มาดูเองเหอะ อธิบายไม่ถูก"
03 Aug 2017
กินติมถั่วเขียว เที่ยวบ้านหะยีสุหลง Where Chill View Share ไกลแค่ไหนก็จะไป
26 Jul 2017
'ปัตตานี' นี่นี้เป็นพยาน ... นี่คือการท่องเที่ยวธรรมดา หรือคือการค้นหาดินแดนเสรี ที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง Where Chill View Share
19 Jul 2017
ดินแดนเสรี ที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน... Where Chill View Share ...เมื่อสองนักข่าว พกพา "ขา" และ "ล้อ" หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง
17 Jul 2017
นี่อาจเป็นการท่องเที่ยวธรรมดา หรืออาจคือการค้นหา...ดินแดนเสรีที่มีพื้นที่ให้กับความแตกต่าง แล้วเอาเรื่องราวมาแบ่งปัน...Where Chill View Share
11 Jul 2017
ไกลแค่ไหนก็จะไป... เมื่อสองนักข่าว พกพาขาและล้อ หยิบมุมมองใส่เป้ แล้วออกเดินทาง... Where Chill View Share

Pages