Google

2019-04-03 17:59
กูเกิลเปิดตัว Live Transcribe บริการเปลี่ยนเสียงพูดเป็นตัวหนังสือสำหรับคนหูหนวกหรือผู้ที่มีปัญหาในการได้ยิน