Skip to main content
ผ่านไป 7 วันที่ ศูนย์บริการล่ามภาษามือทางอินเทอร์เน็ตฯ (TTRS) เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุนจาก กสทช.
9 ตุลาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มคนหูหนวกและกลุ่มเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการล่ามภาษามือทางอินเทอร์เน็ตฯ (TTRS) เข้าร้องเรียนนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาสั่งการให้สำนัก กสทช.สนับสนุนงบประมาณศูนย์ TTRS หลังจากปิดให้บริการไป 7 วัน เนื่องจากขาดงบประมาณสนับสนุน
4 ตุลาคม ณ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แถลงข่าวขับเคลื่อนภารกิจสำคัญหลังการประชุมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยรัฐมนตรีพูดถึงกรณีของศูนย์ บริการ
2 ตุลาคม 2566 เฟสบุ๊กของศูนย์บริการล่ามภาษามือทางอินเตอร์เน็ตหรือทีทีอาร์เอส
เชื่อว่าหลายคนที่ไปโรงพยาบาลน่าจะเห็นป้ายที่ติดหน้าห้องตรวจมีโลโก้ห้ามถ่ายรูป ห้ามถ่ายวิดีโอ และห้ามบันทึกเสียงพร้อมกับข้อความคล้ายๆ กันว่า “การถ่ายภาพหรือบันทึกเสียง ในขณะที่แพทย์ พยาบาล ทำการรักษาพยาบาลถือเป็นการละเมิดสิทธิ ในการทำการรักษาผู้ป่วยของแพทย์และพยาบาล และเป็นการขัดขวางหรือ
สปสช.ร่วมกับ TTRS เปิดบริการล่ามภาษามือทางไกลอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิบัตรทองให้เข้าถึงข้อมูลสำหรับคนหูหนวก
ในงาน Good Society Expo 2018 ที่จัดขึ้นในห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิลด์ มีกิจกรรมมากมายให้เราได้เลือกทำ หนึ่งในนั้นมีพาวิลเลียนหนึ่งที่เราชาว ThisAble.me สนใจเป็นพิเศษนั่นก็คือพาวิลเลียนคนพิการ ที่มีทั้งการจำลองเป็นคนพิการ ทำอาหารแบบคนตาบอดหรือแม้กระทั่งคุยกับคนหูหนวก ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่เราคงจินตนาการไม่ออกหากไม่เคยได้ลงมือทำ