เปิดบ้านศรีธัญญา A Day in the Life ออกไปบอกใครๆ ว่า #IAmFromศรีธัญญา

2019-04-04 14:23

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.62 โรงพยาบาลศรีธัญญาร่วมกับกรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมเปิดบ้านศรีธัญญา “A Day in the Life หนึ่งวันกับศรีธัญญา ที่คุณจะรัก และกล้าออกไปบอกใคร ๆ ว่า #IAmFromศรีธัญญา” โดยมี นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต, นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา, นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิต และนิติพงษ์ ห่อนาค ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาร่วมงาน

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวเปิดงานว่า โรงพยาบาลศรีธัญญาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชของรัฐแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้ความสำคัญกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตร พัฒนารูปแบบการรักษา ศักยภาพบุคลากร และการจัดกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าโรงพยาบาลจิตเวชไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด

นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญาเสริมว่า การปิดบ้านศรีธัญญาครั้งนี้เพื่อบอกกล่าวกับสังคมให้เข้าใจ เกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงพยาบาลศรีธัญญา และหน่วยบริการด้านจิตเวชสังกัดกรมสุขภาพจิต

นพ.อภิชาติ จริยาวิลาศ จิตแพทย์และโฆษกกรมสุขภาพจิตได้กล่าวว่า ศรีธัญญาใช้เงินมากแต่ไม่มีคนมาบริจาคเพราะกลัว คนติดภาพเดิม ที่นี่จึงต้องการความช่วยเหลือทั้งเรื่องแรงงาน กำลังคน ความสามารถ และการสร้างความเข้าใจ เพราะคนไทยบางส่วนยังไม่คุ้นชินกับอาชีพจิตแพทย์

ทั้งนี้ นิติพงษ์ ห่อนาค ที่ปรึกษามูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญากล่าวว่า ไม่อยากให้สังคมมองว่าศรีธัญญาเป็นสถานที่ที่มีแต่คนสติไม่ดี น่ากลัว หรือพูดถึงในแง่ของการล้อเลียนมากกว่ารักษา อยากให้มองว่าศรีธัญญาคือ เพื่อนของผู้ไม่สบายทางจิต

หลังจากจบการพูดคุยเจ้าหน้าที่ก็ได้พาชมรอบๆ ศรีธัญญา นอกจากหอผู้ป่วยแล้วยังมีสนามฟุตบอล ที่ปั่น จักรยาน และแปลงปลูกผัก แม้โรงพยาบาลนี้จะขึ้นชื่อเรื่องของโรคทางจิตเวชแต่ด้านในก็มีคลินิกทันตกรรม รวมถึงคลินิกโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่น มีห้องให้คำปรึกษาอย่างห้องสุขใจ ที่ให้คำปรึกษาและจิตบำบัดตามแนวคิดซาเทียร์ เพื่อให้เปลี่ยนมุมมองความคิดและได้รับพลังด้านบวก ห้องรู้จิต รักษ์ใจ สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหงุดหงิดง่าย เครียด หรือนอนไม่หลับซึ่งเป็นอาการที่ยังไม่ร้ายแรง ห้องส่งเสริมชีวิต ให้ผู้ป่วยค้นหาสิ่งที่ทำได้หรือสิ่งที่เคยทำ เพื่อสามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตในสังคมได้