Skip to main content

ผ่าแยกกับชัชชาติ สำรวจอนุสาวรีย์ชัยฯ ถึงกรมคนพิการ

"ผมว่าหัวใจของโลกนี้ปัจจุบันมันมีคำว่าอินคลูซีฟ คือต้องรวมทุกคนเข้าไว้ด้วยกัน เอาเข้าจริงแล้วการคิดถึงคนทุกกลุ่มไม่ได้ลงทุนเยอะ ถ้าเราทำตั้งแต่ต้นมีมาตรฐานที่ดี การลงทุนครั้งแรกไม่ได้แพง แต่ถ้าไม่ได้ทำไว้แล้วมาทำเพิ่มทีหลัง อันนี้ทั้งแพงและเสียเวลาทั้งกีดขวางการจราจร ยกตัวอย่างลิฟท์คนพิการใน BTS ถ้าทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบให้ดี มันจะถูกกว่าที่มาต้องมาตั้งบนทางเท้ากั้นถนน แล้วก็ทำเหมือนเป็นเนื้องอกตอนนี้" "สุดท้ายไม่ต้องไปพูดเลยว่าเพื่อคนพิการ คือมันต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราเหมือนเราออกแบบบ้านต้องมีประตูหน้าต่าง เราไม่เคยต้องไปพูดว่าบ้านเรามีประตูบ้านเรามีหน้าต่าง เพราะว่ามันคือสิ่งที่ต้องมีอยู่แล้ว ถ้ามันอยู่ใน DNA แล้วคุณก็ไม่ต้องไปโม้แล้วว่าคุณมีสำหรับคนพิการ" - ชัชชาติ

ชวน ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพฯ เดินสำรวจย่านการแพทย์อย่างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจนถึงกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถนนราชวิถี ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์บริการคนพิการ