ทีมงาน

กองบรรณาธิการ

นลัทพร ไกรฤกษ์'s picture
บัณฑิตสินกำที่เปลี่ยนจากจับพู่กันมาพิมพ์คีย์บอร์ด หลายคนพูดว่า เธอเป็นคนพิการที่สวยสุดในออฟฟิศ(เพราะมีคนเดียว)
พะพิรุน คนธรรมดา's picture
ชอบดูซีรีย์เกาหลี และชาติอื่นๆ ดูหนัง ฟังเพลง
ชูเวช เดชดิษฐรักษ์'s picture
นากลอยน้ำที่มีลูกลอยอยู่บนพุง
อิศเรศ เทวาหุดี's picture
สร้างสรรค์กราฟฟิก
คชรักษ์ แก้วสุราช's picture
กินเก่ง รักการอ่าน ชอบนั่งรถเมล์ สนใจประเด็นทางสังคมและของกิน อยากเป็นนักเล่าเรื่องที่มีคนอยากฟัง
ทิพยาภรณ์ เข็มพิลา's picture
นักเขียน, นักแปล

นักศึกษาฝึกงาน

ปวริศา กิตติช่วงโชติ's picture
กองบรรณาธิการ
กนกพร ศรีวรมย์'s picture
กองบรรณาธิการ
สุทธิษา มณีรัตน์'s picture
กองบรรณาธิการ
ปณิสรา ดั้นนอก's picture
กองบรรณาธิการ
PYD's picture
PYD
กราฟิค
โอสธี's picture
ตัดต่อวิดีโอ
เมธาวี ขำดี's picture
กราฟิค
Karnnt's picture
กองบรรณาธิการ
Nussareen's picture
กองบรรณาธิการ
พัทธดนย์ จรูญศักดิ์'s picture
ตัดต่อวิดีโอ
Peach Phichsinee's picture
กองบรรณาธิการ
ณัฐธร เจริญลาภกุล's picture
กราฟฟิก ที่สนใจอยากลองทำอะไรใหม่ๆ ที่ไม่ใช่กราฟฟิกเพียงอย่างเดียว