กลุ่มเพื่อ​รอยยิ้ม​เด็ก​ปากแหว่ง​เพดาน​โหว่

2022-03-25 16:53
“เด็กที่เป็นโรคปากแหว่งเพดานโหว่มีโอกาสรักษาหายขาด 99.99 เปอร์เซ็นต์ หากได้รับการรักษาที่ถูกวิธีและได้รับการผ่าตัดจากหมอที่มีฝีมือ”