เลื่อนเคาะงบ 256 ล้านสร้างลิฟต์บีทีเอส หลังมีคำถาม "บีทีเอสต้องร่วมออกเงินหรือไม่?"

2018-05-18 12:50

 


ภาพโดย คชรักษ์ แก้วสุราช

ความคืบหน้ากรณีกรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องจัดอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ ในการใช้บริการรถไฟฟ้าหรือบีทีเอสตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนั้น

เมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมา ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร มีวาระพิจารณาเรื่องการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบนบีทีเอส โดยนิรันดร์ ประดิษฐกุล สมาชิกสภา กทม.ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ ได้รายงานผลการพิจารณาญัตติที่ กทม.ขอความเห็นชอบงบประมาณเพื่อก่อสร้างลิฟต์ตามแนวเส้นทางสัมปทาน เพิ่มเติมจำนวน 19 ตัว ใน 16 สถานี งบประมาณ 256.2 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ประชุมสมาชิกสภาส่วนใหญ่เห็นด้วย แต่มีข้อสังเกตและท้วงติงว่า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือบีทีเอส ในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 4 ตามคำสั่งศาลนั้นต้องให้ความร่วมมือสนับสนุนผู้ว่าฯ กทม.ในฐานะผู้ถูกฟ้องที่ 2 ในการจัดให้มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการ บีทีเอสได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง กทม.จึงควรตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาสัมปทานว่า บีทีเอสจะต้องมีส่วนร่วมในค่าใช้จ่ายการก่อสร้างลิฟต์ด้วยหรือไม่ อย่างไรก็ดีวิชาญ ธรรมสุจริต สมาชิกสภา กทม.ไม่เห็นด้วย เนื่องจากมองว่ารายงานยังไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีรายละเอียดของสัญญาสัมปทาน ทำให้การพิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการอนุมัติงบประมาณให้ กทม.ไปดำเนินการก่อสร้างลิฟต์ตามโครงการดังกล่าวต้องเลื่อนไปเป็นการประชุมสภา กทม.ในสัปดาห์หน้า

สมชาย เดชากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ในฐานะกรรมการวิสามัญฯ กล่าวว่า การดำเนินการตามคำสั่งศาล ในส่วนที่ให้บีทีเอสดำเนินการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการบริเวณสถานีนั้น บีทีเอสได้ดำเนินการแล้ว เช่น จัดทำป้ายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทำราวเหล็ก ที่จับ ทางลาด ที่จอดรถวีลแชร์ในขบวนรถ นอกจากนี้ ภายหลัง กทม.ก่อสร้างลิฟต์เสร็จ บีทีเอส จะเป็นผู้รับผิดชอบดูแล บำรุงรักษาระบบทั้งหมด รวมถึงค่าไฟ

ธนูชัย หุ่นนิวัฒน์ ผอ.สจส. กล่าวว่า ในสัญญาสัมปทานซึ่งมีการลงนามเมื่อเดือนเม.ย. 2535 กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการยังไม่บังคับใช้ ตามคำนิยามของคำว่าอุปกรณ์ ระบบงานไม่ได้ระบุถึงลิฟต์ไว้ ดังนั้น เวลาที่มีการก่อสร้างจริงจะมีการออกแบบให้กทม.อนุมัติ ซึ่งในแบบก็ไม่ได้มีลิฟต์อยู่ ศาลฎีกาจึงได้ตีความสัญญาสัมปทานไว้ชัดแล้วว่า เมื่อสัญญาไม่ได้ระบุถึง ก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าฯ กทม.และ กทม.ในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ

 

ย้อนดู 26 ปีการต่อสู้เรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกบนบีทีเอส + อินโฟกราฟิค ได้ที่นี่