เสวนา: ผลกระทบของสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ที่มีผลต่อคนพิการ

2019-07-10 19:05

เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ที่ผ่านมา สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้จัดเสวนาเรื่อง  “ผลกระทบของสลากกินแบ่งรัฐบาลรูปแบบใหม่” ณ โรงแรม เดอะ เลกาซี่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้คนพิการได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสลากกินแบ่งออนไลน์ที่กำลังจะเกิดขึ้น จากปัญหาการไม่สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้เหมือนเดิม พร้อมข้อเสนอให้สำนักงานแก้ไขปรับปรุงอนาคต

ภาพจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

ในวงเสวนา มีตัวแทนของเจ้าหน้าที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และตัวแทนผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมพูดคุย โดยมีใจความว่า ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนพิการ เกิดจากโควต้าที่มีให้คนพิการนั้นไม่เพียงพอ และคนพิการไม่สามารถจองสลากกินแบ่งฯ ได้ทัน จึงทำให้ได้รับสลากไม่เพียงพอ จนทำให้เกิดการเรียกร้องขอตู้จองสลากกินแบ่งฯ สำหรับคนพิการขึ้น โดยมีข้อเรียกร้องคือต้องการให้สำนักงานแบ่งประเภทระหว่างตู้จองสลากฯ คนพิการกับตู้จองสลากกินแบ่งฯ คนปกติ ซึ่งจะทำให้คนพิการสามารถจองสลากกินแบ่งฯ ได้ทัน และเพื่อลดปัญหาระหว่างการซื้อสลากกินแบ่งฯ เกินราคาจากพ่อค้าคนกลาง จนทำให้คนพิการต้องขายสลากในราคาที่แพงกว่า 80 บาทอีกด้วย 

 

ตัวแทนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กล่าวว่า สำนักงานพยายามจะหาทางแก้ไข ภายในระยะเวลา 10 ปีที่ตนอยู่ในตำแหน่ง ปัญหาใหญ่อีกเรื่อง คือ เนื่องจากปัจจุบัน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ผลิตสลากกินแบ่งฯ ให้ทุกคนสามารถนำไปขายได้ แต่กลับไม่เพียงพอต่อผู้จำหน่าย เห็นได้จากจำนวนรายชื่อในระบบที่มีมากกว่าจำนวนคนจำหน่าย ซึ่งทางสำนักงานเองก็ได้พยายามคัดกรองบุคคลที่เลิกขายสลากกินแบ่ง, ทำงานรับราชการ หรือบุคคลที่ไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ เพื่อหาจำนวนคนจำหน่ายสลากกินแบ่งฯ ที่ยังจำหน่ายอยู่จริง

 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า วิธีการเริ่มแรกสำหรับผู้ที่ต้องการขายสลากกินแบ่งฯ จะต้องเข้าไปลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทย, เว็บไซต์ธนาคารกรุงไทย หรือเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อระบุตัวตนว่าเป็นผู้ค้าสลากกินแบ่งตัวจริง หลังจากนั้นถึงจะซื้อและจองสลากกินแบ่งฯ ได้ตามโควต้าที่กำหนดไว้

 


ภาพจากสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

 

นอกจากนี้ ในวงเสวนาได้มีการถกเถียงในประเด็น รูปแบบสลากกินแบ่งแบบออนไลน์ ที่กำลังจะเกิดขึ้นว่า การขายสลากกินแบ่งฯ ออนไลน์อาจทำให้เกิดผลกระทบกับการขายสลากกินแบ่งฯ ของคนพิการอย่างไรบ้าง คนพิการสามารถเข้าถึงการซื้อ-ขายสลากกินแบ่งฯ ออนไลน์ ได้หรือไม่ โดยเฉพาะคนพิการทางสายตา ที่อาจเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างยากลำบากหรือไม่สามารถเข้าถึงได้เลย เป็นต้น 

 

อย่างไรก็ดี ตัวแทนจากสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ออนไลน์ ได้ให้คำตอบว่า หากมีรูปแบบสลากกินแบ่งฯ ออนไลน์ คนพิการจะสามารถใช้โทรศัพท์ในการเข้าถึงได้อย่างไม่มีปัญหาแน่นอน แต่คนพิการเองก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวตามสถานการณ์ด้วย และนอกจากสลากกินแบ่งฯ ออนไลน์ ยังมีสลากกินแบ่งฯ แบบอื่น ที่คนพิการสามารถขายได้เช่นกัน จึงไม่เป็นปัญหาสำหรับการประกอบอาชีพของคนพิการ  ขออย่ากังวลกับการขายสลากกินแบ่งฯ แบบใหม่ อยากให้ลองเปิดใจปรับเปลี่ยนรูปแบบการขาย

 

ทั้งนี้ ตัวแทนจากสำนักงานสลากกินแบ่งฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบสลากกินแบ่งฯ แบบเดิมยังมีอยู่ คนพิการสามารถขายสลากกินแบ่งฯ แบบเดิมได้ สลากกินแบ่งฯ ออนไลน์ไม่ได้มาทดแทนของเดิมแต่อย่างใด เป็นเพียงการเพิ่มช่องทางให้ประชาชนสามารถซื้อสลากได้สะดวกมากขึ้น โดยสำนักงานฯ เองก็ต้องการข้อมูลจากทั้งผู้ขายและผู้ซื้อสลากกินแบ่งฯ ว่ามีความต้องการซื้อ-ขายจำนวนเท่าใด เพื่อคำนวณปริมาณการผลิตให้เหมาะสม ไม่ใช่ขายตามความต้องการของผู้จำหน่ายเท่านั้น โดยสำนักงานจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ เพื่อให้คนพิการมีความเข้าใจต่อระบบจำหน่ายสลากกินแบ่งฯ มากขึ้น