แท็กซี่วีลแชร์หยุดให้บริการ ก.ย.นี้ เหตุไม่มีงบประมาณดำเนินการต่อ

2020-08-27 15:07

อาทิตย์ที่ผ่านมา พานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรถบริการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุที่ใช้วีลแชร์ว่า โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดสัญญาว่าจ้างในวันที่ 30 ก.ย.2563 อย่างไรก็ดี ก่อนหน้านี้ สจส. ได้ของบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการต่อ แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ จึงต้องนำโครงการดังกล่าวกลับมาทบทวนเพื่อหาแนวทางในการดำเนินการไม่เกิน 6 เดือน และระหว่างที่สิ้นสุดสัญญา จะไม่มีรถให้บริการ 

สำหรับโครงการนี้ เป็นโครงการที่กทม. ในสมัยอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัทร ทำร่วมกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.59 โดย กทม.สนับสนุนงบประมาณ 70% เป็นมูลค่า 112,980,818 บาท ปัจจุบันมีรถให้บริการ 30 คัน โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากปัญหาที่ว่า ระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ ยังไม่เอื้อต่อการเดินทางของคนพิการและผู้สูงอายุที่ต้องใช้วีลแชร์ การมีรถจึงจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเดินทางให้เกิดความเท่าเทียมกับคนทั่วไป 

โดยปัจจุบันการใช้บริการแท็กซี่วีลแชร์ ลูกค้าจะต้องโทรจองคิวทางโทรศัพท์หมายเลข 1555  ล่วงหน้า 1 วัน ด้วยจำนวนรถที่มีจำกัดและจำนวนคน ใช้วีลแชร์ประมาณ 64,000 คนในกรุงเทพฯ แบ่งเป็นคนพิการ 16,000 คนและผู้สูงอายุ 48,000 คน ทำให้การให้บริการก็เป็นไปอย่างไม่เพียงพอ รถที่ให้บริการมีลักษณะเป็นรถตู้ติดลิฟต์ยกวีลแชร์ไว้ด้านหลัง ผู้โดยสารสามารถเข็นวีลแชร์ขึ้น-ลง ทางด้านหลัง ตัวรถสามารถรองรับวีลแชร์ได้ 2 คันและผู้ติดตาม 2 คน

ตลอดการให้บริการ 4 ปีที่ผ่านมา (2559-2563) มีผู้ใช้บริการ รวม 49,674 งาน แบ่งเป็นปี 2559-60 จำนวน 19,507ครั้ง , ปี 2561-62 จำนวน 18,345 ครั้งและ ปี 2563 (ต.ค.62-มี.ค.63) จำนวน 11,822 ครั้ง

 

ที่มา

https://www.thairath.co.th/content/304949

http://www.1479hotline.org/archives/10424